info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ  – Trung tâm ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng.
1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:
a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;
b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
– Cơ sở vật chất của trung tâm;
– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;
d) Danh sách đội ngũ giáo viên;
đ) Danh sách cơ sở vật chất của trung tâm;
e) Sơ yếu lý lịch; xác nhận thời gian công tác; bản sao bằng đại học của người đứng đầu trung tâm;
f) Sơ yếu lý lịch và bản sao bằng cấp của đội ngũ giáo viên giảng dạy;
g) Xác nhận số dư tài sản để duy trì hoạt động tối thiểu của trung tâm;
h) Một số giấy tờ có liên quan khác.
2. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của công ty Minh Anh bao gồm.
a) Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập trung tâm;
b) Tư vấn thành phần hồ sơ thành lập trung tâm;
c) Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ;
d) Đại diện theo ủy quyền của khách hàng đi thực hiện thủ tục tại Sở GĐ-ĐT để nộp hồ sơ thành lập trung tâm;
đ) Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị tiếp đón đoàn thẩm tra trên Sở GĐ-ĐT về thẩm định điều kiện của trung tâm;
e) Hướng dẫn giám đốc trung tâm ký nhận giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.