info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Minh Anh (nhà tư vấn) là đơn vị có trên 5 năm kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Với kinh nghiệp và am hiểu rõ luật đầu tư, chúng tôi xin hướng dẫn nhà đầu tư và doanh nghiệp về Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:
Đối với những dự án đầu tư không cần xin phê duyện chủ trương đầu tư để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư hợp pháp tại Việt Nam thì nhà đầu tư cần trải qua 02 bước thực hiện như sau:
Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Bước 2: thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoàiHồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu;
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đặc thù quy định tại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư 2014;
Một số giấy tờ pháp lý khác.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Điều lệ hoạt động;
Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
Danh sách thành viên/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài./.