info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính hay Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính là loại giấy phép được cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép bưu chính được quy định trong Luật bưu chính năm 2010 và một số văn bản hướng dẫn thi hành.
giay phep buu chinhThủ tục cấp giấy phép bưu chính bao gồm:
Trình tự thực hiện:
Doanh nghiệp kê khai đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 47/2011/NĐ- CP.
Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động bưu chính trong phạm vi 1 tỉnh. Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Vụ Bưu chính – Bộ thông tin truyền thông.
Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tuy nhiên thời gian thực tế có thể lâu hơn tùy thuộc và thời gian thẩm định hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Các thức thực hiện: 
Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin đặt trụ sở đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh hoặc Vụ Bưu chính – Bộ thông tin truyền thông đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh hoặc quốc tế.
Qua hệ thống bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
–  Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính theo mẫu;
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh hoạt động bưu chính;
– Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
– Phương án kinh doanh;
– Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính;
– Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
– Bảng giá cước dịch vụ bưu chính;
– Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
– Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài (nếu có);
– Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:
Số lượng hồ sơ: 03 bộ