info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào?

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết các nghĩa vụ tài sản, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 102/201/NĐ-CP ngày 1/10/2010 thì hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ sau:
– Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
–  Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ./.