info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh nước giải khát

Công ty tư vấn Minh Anh là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát với các thông tin như sau:
Dịch vụ xin giấy phép vệ sịnh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh nước giải khát1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép;
b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
c. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
d. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
đ. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).
2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép.
a. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
b. Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở
Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.
c. Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở
Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;
Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.
d. Cấp Giấy phép
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép cho cơ sở.
3. Thời hạn của Giấy phép.
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.
4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép.
Bộ Công Thương cấp giấy phép đối với cơ sở sản xuất rượu có công suất thiết kế từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp giấy phép đối với cơ sở sản xuất bia có công suất thiết kế dưới  20 triệu lít sản phẩm/năm;
Các loại nước giải khát thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Công Thương và Sở Công Thương bao gồm:
Đồ uống đóng hộp, bao gồm nước ép rau, quả
Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng
Nước giải khát dùng ngay (Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý)
5. Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh nước giải khát của Luật Minh Anh
Tư vấn về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
Tư vấn các điều kiện cần và đủ để xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh nước giải khát.
Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh nước giải khát.
Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép;
Trực tiếp đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả.