info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh rượu

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, cồn và đồ uống có cồn như: Rượu vang, rượu vang không có gas, rượu vang có gas, rượu trái cây, rượu mùi, rượu cao độ, rượu trắng, rượu vodka, đồ uống có cồn khác khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty Minh Anh tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến giấy phép như sau:
tải xuống (4)

(Giấy phép vệ sịnh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh rượu)

1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép.
a. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
b. Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở.
Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.
c. Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở.
Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;
Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.
d. Cấp Giấy phép.
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép cho cơ sở.
2. Thời hạn của Giấy phép:
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép
Bộ Công Thương cấp giấy phép đối với cơ sở sản xuất rượu có công suất thiết kế từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp giấy phép đối với cơ sở sản xuất bia có công suất thiết kế dưới dưới 03 triệu lít sản phẩm/năm;