info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng

Cơ sở nhập khẩu hoặc sản xuất thiết bị gia dụng như đèn huỳnh quang, chấn lưu điện, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt, quạt điện, nồi cơm điện, máy thu hình muốn lưu thông sản phẩm ra thị trường phải làm thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng tại cơ quan chức năng.
Để hỗ trợ doanh nghiệp hiểu dõ về hoạt động dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng, Luật Minh Anh với dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng sẽ tư vấn xin giấy phép dán nhãn năng lượng miễn phí các vấn đề pháp lý, đại diện thực hiện thủ tục tại Tổng cục năng lượng, Bộ công thương.
Để hỗ trợ doanh nghiệp hiểu dõ về hoạt động dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng, Luật Minh Anh với dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng
Thủ tục dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng:
Bước 1: Cơ sở nhập khẩu, sản xuất thiết bị gia dụng đem thử nghiệm mẫu thiết bị gia dụng tại phòng thử nghiệm do Bộ công thương quy định;
Bước 2: Cơ sở nhập khẩu, sản xuất thiết bị gia dụng lập hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng;
Bước 3: Tổng cục năng lượng đánh giá chứng nhận;
Bước 4: Bộ công thương cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng;
Bước 5: Cơ sở nhập khẩu, sản xuất thiết bị gia dụng sử dụng nhãn năng lượng cho thiết bị gia dụng;
Dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng tại Luật Minh Anh:
Tư vấn cho cơ sở nhập khẩu, sản xuất thiết bị gia dụng miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng;
Soạn thảo hồ sơ dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng cho khách hàng:

  • Bản đăng ký chứng nhận nhãn năng lượng thiết bị gia dụng;
  • Hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị gia dụng;
  • Hồ sơ kỹ thuật về sản phẩm thiết bị gia dụng;

Tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng tại cơ quan chức năng;
Tư vấn và hướng dẫn cơ sở sản xuất, nhập khẩu thiết bị gia dụng đón tiếp đoàn thẩm định đánh giá năng lực của Tổng cục Năng lượng;
Bàn giao kết quả dịch vụ dán nhãn năng lượng thiết bị gia dụng cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu thiết bị gia dụng;