info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Trên cơ sở đó, về thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, căn cứ theo Luật công nghệ thông tin, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Thông tư số 47/2014/TT-BTC , chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Thành phần hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo mẫu TMĐT T-1 TT 47/2014/TT-BTC).
  • Bản sao được chứng thực quy định thành lập (đối với tổ chức) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân).
  • Đề án cung cấp dịch vụ.
  • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
  • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website với thương nhân, tổ chức sở hữu website của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trên website.
  • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

 2. Thời gian thực hiện :

  • Thời gian thực hiện quy trình đăng ký trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử là 10 ngày làm việc.
  • Xét duyệt hồ sơ giấy là 05 ngày làm việc.
  • Thời gian sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký là 07 ngày làm việc.
  • Thời gian chấm dứt đăng ký là 03 ngày làm việc.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin- Bộ Công Thương.