Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

  Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng. Trên cơ sở đó, […]

  Li-Xăng nhãn hiệu hàng hóa, Dạng của hợp đồng li – xăng nhãn hiệu

  Nhãn hiệu là một trong những đối tượng sở hữu trí tuệ được đặc trưng là những dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của các nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ khác nhau. Nhãn hiệu cũng là một trong những đối tượng được phép Li-xăng Li – xăng […]

  Tư vấn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

  Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được thực hiện trên cơ sở sự tự nguyện chuyển giao của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ. Theo quy định của pháp luật đăng ký nhãn hiệu thì người nộp đơn có thể làm công […]

  Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

  Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 35/2006/NĐ – CP. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký […]

  Tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

  Luật Minh Anh cung cấp các dịch vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại như sau: Tư vấn các khía cạnh pháp lý về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại. Tư vấn các khía cạnh pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền […]

  Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu

  Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu – Công ty Minh Anh  chuyên tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu, tư vấn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu, đàm phán ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng  nhãn hiệu theo quy định của pháp luật, đồng […]

  Khái niệm li-xăng quyền Sở hữu trí tuệ

  Li-xăng – Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li-xăng) là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp ( Bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác ( Bên nhận quyền sử […]

  Tư vấn đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu – Luật Minh Anh  chuyên tư vấn Đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu, tư vấn soạn thảo hồ sơ Đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu, đàm phán ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng  nhãn hiệu theo […]

  Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa

  Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa – Luật Minh Anh  chuyên Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa, tư vấn soạn thảo hồ sơ Đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu, đàm phán ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng  nhãn hiệu theo […]

  Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

  Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu, Công ty Luật Minh Anh chuyên tư vấn Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu, tư vấn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu, đàm phán ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng  nhãn hiệu theo quy định của pháp […]

  Hotline: 093 883 4386