info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu – Luật Minh Anh  chuyên nghiệp trong lĩnh vực Dịch vụ đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu, tư vấn soạn thảo hồ sơ Đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu, đàm phán ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao, chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng  nhãn hiệu theo quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi việc tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, đưa ra các biện pháp xử lý nếu vi phạm.

I. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến Dịch vụ đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu như :

1. Tư vấn và xác minh về chủ sở hữu văn bằng trước khi thực hiện chuyển nhượng;

2. Tư vấn các điều kiện khi thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu;
3. Tư vấn, đánh giá về giá trị thực của nhãn hiệu trước khi chuyển nhượng;
5. Tư vấn soạn hồ sơ và hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu;

6. Tư vấn các giấy tờ Đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu

II. Các tài liệu cần thiết cho Đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu

1.02 bản gốc được công chứng hoặc 02 bản sao có xác nhận của Hợp đồng chuyển nhượng;

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ;
3. Bản sao được công chứng của Giấy phép Kinh doanh/Giấy phép đầu tư nếu Bên được chuyển nhượng là phía Việt Nam. (chú ý bên nhận chuyển nhượng phải có các ngành nghề kinh doanh tương ứng với các lĩnh vực đăng ký độc quyền của văn bằng bảo hộ).

III. Đại diện hoàn tất Dịch vụ đăng ký Chuyển nhượng nhãn hiệu cho khách hàng, cụ thể:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Minh Anh sẽ tiến hành soạn hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu cho khách hàng;
– Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Chuyển nhượng nhãn hiệu cho khách hàng;

– Đại diện nhận giấy chứng nhận Chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng ;

IV. Dịch vụ hậu mãi:

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ Luật Minh Anh tiếp tục hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website: luatminhanh.vn

– Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;