info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng, Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội (theo wikipedia).

Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng

Vậy, Tranh chấp hợp đồng là gì?

Tranh chấp Hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa hai hay nhiều bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng.
I. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.
– Giải quyết tranh chấp bằng Hòa giải: Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.
– Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài: Tức là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.
– Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án: Đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.
II. Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng của công ty Minh Anh
Khi có yêu cầu của khách hàng luật sư công ty Minh Anh sẽ tiến hành các thủ tục sau:
– Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp;
– Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;
– Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh hợp đồng;
– Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng;
– Đại diện tham gia thương lượng hòa giải trong các tranh chấp;
– Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
– Trực tiếp tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan.
– Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Trọng tài, tòa án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
– Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước cơ quan giải quyết tranh chấp.
– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giải đoạn thi hành án.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc Tư vấn chi tiết về các giải quyết tranh chấp về hợp đồng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386/ 0962 036 698 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn