info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận về sức khỏe và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

” Làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm ” Những người trực tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh phải có đủ sức khỏe đảm bảo hoạt động của cơ sở Khám sức khỏe là một trong những yêu cầu cơ bản trong thủ tục làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm này. Sau đó, phải phải gia tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu những người này trả lời đúng trên 80% câu hỏi được đưa ra thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận về sức khỏe và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin cấp giấy phép phải có đầy đủ các tài liệu và giấy tờ sau

Đơn đề nghị cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở theo mẫu được quy định của cơ quan thẩm quyền.

Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh ngành liên quan đến thực phẩm.

Bản thiết kế mặt bằng cơ sở và khu vực.

Sơ đồ quy trình bảo quản thực phẩm và sản xuất tại cơ sở.

Bản khai về cơ sở vật chất của cơ sở.

Bản sao công chứng giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và các nhân viên trực tiếp làm việc tại cơ sở.

Giấy chứng nhận về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất.

Giấy chứng thực về nguồn gốc nguyên liệu và kiểm định nguồn nước sử dụng.

Bản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo mẫu quy định.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ, thông báo tính hợp lệ và trả kết quả

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

03 năm kể từ ngày cấp.

Lưu ý: Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết hơn về Làm giấy vệ sinh an toàn thực phẩm , Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Minh Anh Minh Anh theo số Hotline: 0938 834 386 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn