info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP)

Căn cứ vào Luật viễn thông 2009; 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Chúng tôi xin hướng dẫn Hồ sơ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP) như sau:
Hồ sơ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP)

(Hồ sơ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP))

1. Hồ sơ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP) bao gồm:
Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo mẫu;
Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:
Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định của pháp luật;
Thông báo địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.
Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
Một số tài liệu pháp lý khác khác./
2. Dịch vụ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP)
Tư vấn cho khách hàng các điều kiện trước khi xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP);
Chúng tôi thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP) tại cơ quan có thẩm quyền;
Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng giải trình và liên hệ với khách hàng để bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền
Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nhận giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP)  từ phía cơ quan có thẩm quyền liên quan đến từng công việc cụ thể.