info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ xin giấy phép ICP

Công ty tư vấn Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn thực hiện thủ tục cấp giấy phép, tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn các vấn đề pháp lý khác cho doanh nghiệp. Giấy phép ICP hay còn gọi là giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là một loại giấy phép thuộc Bộ thông tin và truyền thông quản lý và cấp phép.
Dịch vụ xin giấy phép ICP1. Điều kiện cấp giấy phép ICP.
Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp Luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;
Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ TTTT;
Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
2. Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép ICP
Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:
Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định của pháp luật;
Thông báo địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.
Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
Một số tài liệu khác./
3. Các công việc Luật Minh Anh sẽ thực hiện.
Tư vấn cho khách hàng các điều kiện trước khi xin giấy phép ICP
Chúng tôi thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng giải trình và liên hệ với khách hàng để bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền
Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nhận kết quả từ phía cơ quan có thẩm quyền liên quan đến từng công việc cụ thể.