info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Dịch vụ đăng ký thương hiệu– Trong thời buổi kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu mạnh tượng trưng cho vị thế của mình trên đấu trường thương mại. Khi bắt đầu xây dựng thương hiệu mạnh, doanh nghiệp nên tiến hành thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền, đây là bước đầu tiên và là cơ sở để triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu để tránh được những rủi ro về sau như trường hợp xảy ra tranh chấp thương hiệu khi thương hiệu đã phát triển mạnh mẽ.

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu

Luật Minh Anh tư vấn bảo hộ thương hiệu sẽ đưa ra các trường hợp và ví dụ điển hình tranh chấp thương hiệu thường xảy ra tại Việt Nam:

Tranh chấp nhãn hiệu:

  • Ví dụ: Nhãn hiệu thời trang Việt Thy tranh chấp với nhãn hiệu vang Đà Lạt khi nhãn hiệu của hai đơn vị này có nhiều dấu hiệu trùng nhau.

Tranh chấp Slogan:

  • Ví dụ: Siêu thị Co.op Mart Cống quỳnh tranh chấp Slogan với siệu thị HN với cùng câu Slogan:”Bạn của mọi nhà”.

Tranh chấp kiểu dáng:

  • Ví dụ: Tranh chấp kiểu dáng của võng xếp Duy Lợi tại Nhật Bản.

Tranh chấp logo:

  • Tập đoàn CN tàu thủy Vn và Công ty TNHH Đông Long tranh chấp logo;

Tranh chấp tên miền:

  • Ví dụ: Tranh chấp tên miền giữ ông Lý Gia Khang với International Business Machines với tên miền ibm.com.vn

Vậy có những loại thương hiệu nào?

Thương hiệu cá biệt;

Thương hiệu tập thể;

Thương hiệu gia đình;

Thương hiệu quốc gia;

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Luật Minh Anh:

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Cơ quan cấp phép;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo công ty tại Cơ quan cấp phép;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ Slogan tại Cơ quan cấp phép;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan cấp phép;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tên miền tại Cơ quan cấp phép;