info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Doanh nghiệp sản xuất những lại sản phẩm mới với chất lượng tốt muốn đưa các sản phẩm này lưu thông trên thị trường cần tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền thông qua hình thức kết nạp những sản phẩm dịch vụ này vào nhóm bảo hộ gắn nhãn hiệu. Nhằm giảm thiểu đối đa được các trường hợp lợi dụng của những đối tượng xấu muốn tạo ra những sản phẩm giống bạn nhằm thu lợi sẽ làm mất đi thương hiệu của doanh nghiệp bạn đối với người tiêu dùng.

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của doanh nghiệp liên quan tới hoạt động bảo vệ tài sản trí tuệ thông qua hình thức bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp tại văn phòng Luật Minh Anh, hoặc qua điện thoại, email.

Bước 2: Cử luật sư giỏi chuyên nghiệp trong lĩnh vực đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tư vấn và gửi báo giá dịch vụ bảo vệ tài sản trí tuệ cho khách hàng;

Bước 3: Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu của doanh nghiệp;

Bước 4: Tiến hành đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu khách hàng cung cấp thông qua hoạt động tra cứu sơ bộ nhãn hiệu sẽ có độ chuẩn xác 50- 60% hoặc tra cứu đối chứng sẽ có độ chính xác 80-90 %.

Bước 5: Tiến hành soạn thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam gửi khách hàng ký khi đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu ở mức cao.

Bước 6: Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, bao gồm:

In mẫu nhãn hiệu chuẩn xác, rõ nét;

Mô tả nhãn hiệu chi tiết, tuyệt đối;

Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu bao quát được hết các lĩnh vực có trong đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;

Bước 7: Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu, bao gồm:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu;

Phản hồi công văn của Cục sở hữu trí tuệ khi từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

Bước 8: Bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam là văn bằng chứng nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ khi Cục sở hữu trí tuệ cấp;