info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt NamTư vấn bảo hộ thương hiệu– Thương hiệu đóng một vai trò quan trọng và to lớn đối với doanh nghiệp và sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, có rất nhiều doanh nghiệp quan tâm tới hoạt động xác lập quyền độc quyền xử dụng với pháp luật, nhưng không phải hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều hiểu được và thực hiện thủ tục bảo hộ độc quyền thương hiệu vì vậy vấn đề tranh chấp thương hiệu thường xuyên xảy ra. Vậy nguyên nhân từ đâu?

Luật Minh Anh với dịch vụ đăng ký thương hiệu uy tín sẽ phân tích để Quý doanh nghiệp hiểu dõ vấn đề này:

Do việc nhận thức tầm quan trọng của việc bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu của các doanh nghiệp còn hạn chế.

Do các sản phẩm, hàng hóa trải qua nhiều công đoạn với sự gia công của nhiều doanh nghiệp khác nhau mới có một sản phẩm hoàn chỉnh, vì vậy doanh nghiệp chỉ thật sự chú trọng đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu khi thực sự sản xuất ra hàng hóa sản phẩm hoàn chỉnh để đưa ra thị trường lưu thông;

Có những loại tranh chấp thương hiệu nào?

Tranh chấp nhãn hiệu;

Tranh chấp Slogan;

Tranh chấp logo công ty;

Tranh chấp kiểu dáng;

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam:

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ Slogan tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo công ty tại cơ quan cấp phép;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại cơ quan cấp phép;

Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn và hoạt động bảo hộ độc quyền thương hiệu cho khách hàng;

Cứ luật sư giỏi mảng luật Sở hữu trí tuệ tư vấn đầy đủ, chuẩn xác về hoạt động bảo hộ độc quyền thương hiệu cho khách hàng;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ sau khi ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng;

Đại diện theo sự ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục bảo hộ độc quyền thương hiệu tại cơ quan cấp phép;

Nhận kết quả và bàn giao kết quả dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam khi cơ quan cấp phép cấp văn bằng chứng nhận thương hiệu đã bảo hộ độc quyền;