info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội

Doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa tại Hà Nội và đang tìm công ty Luật uy tín tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội để giúp doanh nghiệp hiểu dõ về toàn bộ quá trình thực hiện công việc xác lập quyền lợi hợp pháp được pháp luật bảo vệ đối với tài sản trí tuệ tránh sự tranh chấp thương hiệu và nhái giả nhãn hiệu.

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội

Hoạt động tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội của Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn điều kiện để nhãn hiệu của doanh nghiệp được chấp thuận bảo hộ tại cơ quan cấp phép, cụ thể:

  • Nhãn hiệu phải rõ ràng, sắc nét;
  • Nhãn hiệu phải không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể khác đã nộp đơn hưởng quyền ưu tiên trước đó;
  • Nhãn hiệu phải không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể khác đã được cấp văn bằng bảo hộ;
  • Nhãn hiệu phải không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể khác đã hết thời gian bảo hộ và chưa gia hạn văn bằng chưa quá 5 năm;

Tư vấn cách thức đánh giá khả năng được chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan cấp phép, cụ thể:

Trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục tra cứu nhãn hiêu, bao gồm:

  • Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu: Hoạt động này là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên khi tra cứu sơ bộ nhãn hiệu chỉ có thể đánh giá được 50- 60% khả năng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ bởi vì hoạt động này là tra cứu được các đơn đăng ký nhãn hiệu đã công bố trên công báo Sở hữu Công nghiệp mà không thể tra cứu được các đơn đăng ký nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định hình thức hưởng quyền ưu tiên trước.
  • Tra cứu đối chứng nhãn hiệu: Hoạt động này mất phí 400.000 vnđ/ 01 nhãn hiệu, đánh giá được 80- 90% khả năng chấp thuận bảo hộ tại cơ quan cấp phép sẽ tra cứu được cả các đơn đăng ký nhãn hiệu đang hưởng quyền ưu tiên và các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công bố trên công báo Sở hữu Công nghiệp;

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội mô tả nhãn hiệu;

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội phân loại nhóm dịch vụ hàng hóa gắn nhãn hiệu;

Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hà Nội các vấn đề pháp lý khác có liên quan;