info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt NamQuá trình thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ tương đối dài từ 12 tháng đến 18 tháng tùy theo độ phức tạp của nhãn hiệu đó, vì vậy doanh nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian để theo dõi quá trình đó. Bên cạnh đó doanh nghiệp sẽ phải tìm hiểu về các vấn đề pháp lý như: Cách Viết đơn đăng ký nhãn hiệu; Cách mô tả nhãn hiệu; Cách phân loại hàng hóa dịch vụ dãn nhãn hiệu;….Thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được Luật Minh Anh cung cấp sẽ tư vấn giúp khách hàng giải đáp các vấn đề thắc mắc nêu trên.

Để tiết kiệm thời gian và công sức khi phải tìm hiểu về các vấn đề liên quan tới hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam của chúng tôi.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, bao gồm:

Tiếp nhận yêu cầu tư vấn, mẫu nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ;

Kiểm tra mẫu nhãn hiệu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu thông qua hai hình thức:

  • Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu: Hoạt động này là miễn phí và sẽ đánh giá được 50- 60% khả năng chấp thuận đơn và cấp văn bằng chứng nhận sử dụng độc quyền nhãn hiệu;
  • Tra cứu đối chứng nhãn hiệu: Hoạt động này sẽ mất phí 400.000 vnđ/ 01 nhãn hiệu và sẽ đánh giá được 80- 90% khả năng chấp thuận đơn và cấp văn bằng chứng nhận sử dụng độc quyền nhãn hiệu;

Tiến hành soạn thảo hộ sơ đăng ký độc quyền nhãn hiệu:

  • In mẫu nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký bảo hộ;
  • Mô tả nhãn hiệu khách hàng muốn đăng ký;
  • Phân loại nhóm dịch vụ, hàng hóa gắn nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ;

Đại diện doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam:

  • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Nhận kết quả khi Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam là văn bằng chứng nhận được pháp luật bảo vệ độc quyền sử dụng nhãn hiệu;