info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký thương hiệu tại Hà Nội

Tổ chức, doanh nghiệp tại Hà Nội muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký bảo hộ logo công ty để xác lập quyền đối bảo hộ của pháp luật đối với thương hiệu phải thực hiện thủ tục xác lập quyền đối với thương hiệu của Mình tại Cục sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ đăng ký thương hiệu tại Hà Nội, đăng ký bảo hộ logo công ty

Vậy vì sao phải đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu?

Thương hiệu đóng vai trò hết sức to lớn và là vũ khí sắc bén trong cuộc cạnh tranh về giá, thu hút nhà đầu tư, phân phối sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, việc xác lập quyền đối với thương hiệu thông qua hoạt động đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước là việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm khi muốn xây dựng thương hiệu của Mình lớn mạnh để tránh sảy ra tranh chấp thương hiệu.

Thấu hiểu được vấn đề đó, Luật Minh Anh với dịch vụ đăng ký thương hiệu tại Hà Nội uy tín sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hoạt động xác lập quyền được pháp luật bảo vệ đối với thương hiệu, logo của công ty mình.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Luật Minh Anh, bao gồm:

Tư vấn lựa chọn thương hiệu bao gồm nhãn hiệu/ logo phù hợp với xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp’

Tư vấn lựa chọn nhóm sản phẩm/ dịch vụ gắn nhãn hiệu phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;

Tra cứu khả năng bảo hộ của thương hiệu bao gồm nhãn hiệu/ logo để đánh giá khả năng được cấp phép bảo hộ;

Thiết lập hồ sơ đăng ký thương hiệu cho doanh nghiệp;

Nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ;

Theo dõi tình trạng đơn tại cơ quan cấp phép;

Soạn thảo công văn phản hồi cơ quan cấp phép;

Nhận kết quả là văn bằng chứng nhận thương hiệu của doanh nghiệp đã được bảo hộ khi Cục sở hữu trí tuệ ra kết quả;

Bàn gia kết quả dịch vụ đăng ký thương hiệu tại Hà Nội là văn bằng chứng nhận thương hiệu được độc quyền bảo hộ bởi pháp luật;