info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Hà Nội

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Hà Nội- Thương hiệu là hình tượng của doanh nghiệp hay hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong mắt người tiêu dùng. Là tập hợp các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Hà Nội của Luật Minh Anh:

Vậy có những loại thương hiệu nào?

Thương hiệu tập thể;

Thương hiệu quốc gia;

Thương hiệu gia đình;

Thương hiệu cá biệt;

Vậy vai trò chủ yếu của thương hiệu là gì?

Phân biệt và nhân biết;

Thông tin và chỉ dẫn (nơi sản xuất, chất lượng, tính năng, công dụng);

Tạo sự cảm nhận khác biệt và tin cậy (thân thiện, yên tâm);

Kinh tế: Đem lại nhiều lợi nhuận, là giá trị tài sản của doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư;

Nhận thấy vị thế của thương hiệu, nhãn hiệu rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, đăng ký bảo hộ logo công ty là công việc cần thiết và cần làm ngay đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Hà Nội của Luật Minh Anh:

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đăng ký độc quyền thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, logo theo quy định của pháp luật;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký độc quyền thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, logo theo quy định của pháp luật;

Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, logo theo quy định của pháp luật tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ;

Đại diện theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký độc quyền thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, logo;

Bàn giao kết quả dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Hà Nội cho doanh nghiệp khi nhận được văn bằng nhãn hiệu được chấp thuận bảo hộ của cơ quan cấp phép;