info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền của công ty luật nào tốt nhất là câu hỏi mà bất kỳ doanh nghiệp nào muốn bảo hộ thương hiệu nhằm mục đích bảo vệ tài sản trí tuệ là logo công ty.

Luật Minh Anh tự hào được nhiều doanh nghiệp đánh giá là công ty luật uy tín tốt nhất Việt Nam đại diện thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo công ty nhanh chóng.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền uy tín tốt nhất Việt Nam

Thời gian thẩm định hình thức và nội dung logo thương hiệu ở Cục sở hữu trí tuệ thông thường kéo dài từ 13 tháng đến 15 tháng, bao gồm:

Thẩm định hình thức từ 01- 02 tháng;

Công bố đơn trên công báo 02 tháng;

Thẩm định nội dung 09- 12 tháng;

Công bố và cấp giấy chứng nhận đăng ký logo thương hiệu công ty 01- 02 tháng;

Dịch vụ đăng ký thương hiệu logo độc quyền tại Luật Minh Anh:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng;

Bước 2: Cử luật sư giỏi am hiểu luật sở hữu trí tuệ tư vấn pháp lý cho khách hàng;

Bước 3: Tiếp nhận mẫu nhãn hiệu, thương hiệu, logo khách hàng muốn bảo hộ;

Bước 4: Tiến hành tra cứu sơ bộ (miễn phí), tra cứu đối chứng (mất phí). Việc tra cứu là không cần thiết, tuy nhiên để đảm bảo khả năng thương hiệu logo khách hàng muốn bảo hộ không trùng hoặc gây nhầm lẫn với thương hiệu logo của công ty khác thì doanh nghiệp nên thực hiện việc tra cứu để chắc chắn rằng việc đăng ký không trở nên vô nghĩa.

Bước 5: Thiết lập hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền;

Bước 6: Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng bảo hộ thương hiệu logo độc quyền;

Bước 7: Theo dõi hồ sơ bao gồm các tiến trình ra thông báo xét nghiệm hình thức, xét nghiệm nội dung, theo dõi tranh chấp,…Soạn công văn trả lời khi có công văn trả lời của Cục sở hữu trí tuệ;

Bước 8: Nhận kết quả là giấy chứng nhận logo thương hiệu công ty đã được bảo hộ và bàn giao lại kết quả dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền cho khách hàng;