info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền

Doanh nghiệp muốn muốn đăng ký bảo hộ logo công ty nhằm bảo vệ thương hiệu phải làm thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ. Thời gian thẩm định hồ sơ, nội dung thương hiệu tương đối dài từ 12 tháng đến 15 tháng, vì vậy để hỗ trợ doanh nghiệp hiểu dõ hoạt động đăng ký bảo hộ logo công ty nhằm bảo vệ thương hiệu. Luật Minh Anh sẽ tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền các vấn đề pháp lý.

Dịch vụ Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền uy tín giá rẻ

Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu tại Luật Minh Anh:

Tư vấn pháp lý:

Tư vấn về lợi ích khi tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu:

Tư vấn đề điều kiện đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền;

Tư vấn khả năng bị trùng hoặc tương tự dẫn đến việc bị từ trối đăng ký thương hiệu của doanh nghiệp;

Tư vấn tra cứu thương hiệu như tra cứu sơ bộ, tra cứu đối chứng nhằm xác định xem thương hiệu doanh nghiệp muốn đăng ký có trùng hoặc gây nhầm lẫn với thương hiệu của doanh nghiệp khác hay không?

Đại diện thiết lập hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu:

Lập tờ khai đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền.

In mẫu nhãn hiệu, thương hiệu, logo cho khách hàng;

Đại diện doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền Thương hiệu logo:

Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ;

Đại diện theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ, nội dung hồ sơ, hình thức logo:

Thời gian từ 2- 3 tháng sẽ nhận được thông báo đơn hợp lệ của cơ quan cấp phép;

Thời gian từ 09- 12 tháng, cơ quan cấp phép sẽ ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu;

Giải quyết các vấn đề khi sảy ra chanh chấp thương hiệu;

Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu logo và bàn giao kết quả tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền cho khách hàng;