info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư nước ngoài,…..Chúng tôi luôn mong muốn đưa tới những dịch vụ pháp lý tiện ích và tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Trên cơ sở đó, về thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam, căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp, Thông tư 01/2007/TT- BKHCN , Luật Minh Anh chúng tôi xin tư vấn như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm:
 • Tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu)
 • 01 bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế)
 • Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ cà bản tóm tắt.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí quốc gia.
 1. Thời gian giải quyết:
 • Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên
 • Thẩm định nội dung: 12 tháng kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.
 1. Cơ quan giải quyết:
 • Đơn đăng ký yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam (gọi tắt là đơn PCT có chỉ định Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan Sở hữu trí tuệ của bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT (kể cả Việt Nam)
 1. Phí, lệ phí giải quyết:
 • Lệ phí cấp bằng: 120.000 đồng;
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng;
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng;
 • Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng;
 • Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng;
 • Phí tra cứu : 120.000 đồng./.