info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm

Nhằm đáp ứng yêu cầu của một số khách hàng, Công ty Minh Anh xin hướng dẫn quý khách trình tự thủ tục xin cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm do Sở công thương cấp như sau:
Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương cấp tỉnh/TP.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Công Thương lập kế hoạch và gửi thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân.
Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu.
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức/cá nhân có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.
3. Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ gồm:
Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu;
Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu;
Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí;
Danh sách đề nghị kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
Bản sao (có đóng dấu xác nhận của tổ chức xin cấp Giấy xác nhân kiến thức về an toàn thực phẩm): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện:  Tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh.
5. Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương cấp tỉnh/TP
6. Kết quả nhận được
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm