info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..
Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim, Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Điện ảnh 2006 sửa đổi 2009, Nghị định 96/2007/NĐ-CP và Nghị định 54/2010/NĐ-CP xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

  1. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim:
  • Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác nhận bằng văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Giám đốc và Tổng giám đốc có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và có năng lực chuyên môn kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh
  1. Hồ sơ đăng ký thủ tục bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
  1. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch