info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thành lập Văn phòng đại diện điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục thành lập Văn phòng đại diện điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam, Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật Điện ảnh 2006 và Nghị định 54/2010/NĐ-CP  xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

 1. Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam:
 • Cơ sở điện ảnh nước ngoài muốn thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải có thời gian hoạt động không dưới 01 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước mà cơ sở điện ảnh đó mang quốc tịch.
 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập bao gồm:
 • Đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện ghi mục đích, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trụ sở, giám đốc văn phòng đại diện và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của cơ sở điện ảnh nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được cơ sở điện ảnh nước ngoài tồn tại và hoạt động trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao điều lệ hoạt động của cơ sở điện ảnh nước ngoài;
 • Các giấy tờ trên đều phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước mà cơ sở điện ảnh xin đặt Văn phòng đại diện mang quốc tịch chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 1. Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 2. Thời hạn của giấy phép:
 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài có thời hạn 05 năm, nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có cơ sở điện ảnh đó trong trường hợp pháp luật nước mà cơ sở điện ảnh mang quốc tịch có quy định thời hạn giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài.
 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.