info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..
Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài , Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH  xin tư vấn tới Khách hàng cụ thể như sau:

 1. Điều kiện cấp giấy phép:
 • Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng.
 • Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
 • Có tiền ký quỹ là một tỷ đồng.
 1. Hồ sơ cấp giấy phép bao gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;
 • Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ;
 • Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện.
 • Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
 • Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.
 1. Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Cơ quan giải quyết: Cục Quản lý lao động ngoài nước.
 3. Lệ phí cấp giấy phép: Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng.