info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn xin giấy phép xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Công ty Minh Anh chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, cung cấp hồ sơ xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy cho khách hàng. Dịch vụ tư vấn xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của Minh Anh đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ hợp lý nhất.

 1. Dịch vụ tư vấn của Minh Anh
 • Minh Anh sẽ tư vấn các quy định pháp lý cơ bản về phòng cháy chữa cháy;
 • Tư vấn về trang thiết bị PCCC;
 • Tư vấn về điều kiện để được xin cấp phép xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Tư vấn về các tài liệu, hồ sơ cần thiết để xin cấp phép;
 • Tư vấn cách thức lập hồ sơ, tài liệu để xin cấp phép;
 • Tư vấn các ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 1. Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:
 • Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng chát và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp dồng lao động của từng cá nhân;
 • Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân;
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở.
Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.