info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;
 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ;
 • Thông tư số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
 1. Trình tự thực hiện
 • Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ đến làm thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tại phòng Kế hoạch – Tài chính, thuộc sở Khoa học và Công nghệ.
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo ký cấp giấy chứng nhận; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho doanh nghiệp biết rõ để hoàn thiện.
 • Doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thuộc sở Khoa học và Công nghệ.
 1. Cách thức thực hiện
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc
 • Nộp qua đường bưu điện.
 1. Thành phần hồ sơ
 2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của các đối tượng không phải là tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm có:
 • Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);
 • Dự án sản xuất, kinh doanh.

Nội dung dự án sản xuất, kinh doanh cần thuyết minh rõ các sản phẩm hàng hóa dự kiến sản xuất, kinh doanh hình thành từ các kết quả khoa học và công nghệ, các điều kiện đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kèm theo dự án là các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả khoa học và công nghệ
b). Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của đối tượng là tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm có:

 • Ngoài các loại văn bản nêu trên cần có thêm Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động (theo mẫu);

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 1. Thời hạn giải quyết TTHC:
 • 30 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và công nghệ.
 1. Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức
 2. Cơ quan thực hiện TTHC:
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.
 1. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
 2. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC

Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đối tượng thành lập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả Khoa học và Công nghệ được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin – truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ tự động hóa; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nanô; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ khoa học và công nghệ quy định.
 • Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ quy định tại điểm trên.