info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con cái sau khi ly hôn

Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn thì cả vợ và chồng vẫn phải có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng con cái khi con chưa thành niên hay đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực khiểm soát hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Vậy việc trông nom, chăm sóc giáo dục con cái được phân công như thế nào?
Tư vấn về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con cái sau khi ly hônLuật Minh Anh tư vấn cho quý khách hàng về vấn đề trông nom, chăm sóc, giáo dục con cái sau khi ly hôn như sau:
Căn cứ theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì:
1: Việc đề trông nom, chăm sóc, giáo dục con cái sau khi ly hôn
– Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
– Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ căn cứ vào năng lực tài chính cũng như điều kiện chăm sóc, giáo dục cho con sẽ là tốt nhất, đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho con mà quyết định giao con cho bên đó  trực tiếp nuôi; Trong trường hợp con từ đủ 07 tuổi trở lên thì  Tòa án sẽ hỏi nguyện vọng của con là con muốn ở với ai thì sẽ xem xét nguyện vọng của con.
– Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi. Trừ trường hợp nếu người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
2: Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
–  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.
–  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Nếu như, trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu như việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con một cách tốt nhất thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.
–  Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Tuy nhiên, khi Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.
3: Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm: những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Nếu các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.
4: Về phương thức cấp dưỡng: do các bên thoả thuận định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Nếu các bên không thoả thuận được thì Toà án quyết định phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng.