info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ nhận nuôi con nuôi trong nước

Để có thể tiến hành nhận nuôi con nuôi, ngưởi nhận nuôi con nuôi cần đáp ứng được các điều kiện để nhận nuôi con nuôi, một trong các điều kiện là hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi. Nhằm giúp người nhận nuôi con nuôi, Luật Minh Anh xin tư vấn về hồ sơ nhận nuôi con nuôi.
Hồ sơ nhận nuôi con nuôi trong nước

(Hồ sơ nhận nuôi con nuôi trong nước)

1. Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi.
Đơn xin nhận con nuôi.
Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.
Phiếu lý lịch tư pháp.
Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.
Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi 2010.
2. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi.
Giấy khai sinh.
Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.
Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng.
Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích với  người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự.
Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.