info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố), tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). (khoản 1, điều 35 Luật Doanh nghiệp 2005).

 1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở tại thành phố HCM
 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký)
 • Biên bản cuộc họp của các thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
 • Quyết đinh bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thông báo thay đổi đăng ký thuế
 • Doanh nghiệp có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác.
 1. Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại thành phố Hồ Chí Minh của Chúng tôi.
 • Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.