info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại Hà Nội

Trụ sở chính của công ty, doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố), tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). (khoản 1, điều 35 Luật Doanh nghiệp 2005).

 1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Hà Nội
 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký)
 • Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên/cổ đông công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Quyết đinh bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi đăng ký thuế;
 • Doanh nghiệp có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác.
 • Lưu ý: Doanh nghiệp không đặt địa chỉ trụ sở tại nhà chung cư hoặc tâp thể.
 1. Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại Hà Nội
 • Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thuế liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.