info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, có thể doanh nghiệp muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh để gia tăng thêm lợi nhuận và có thêm nhiều thử thách cho doanh nghiệp khi muốn mở rộng loại hình kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

  1. Hồ sơ đăng ký :

– Biên bản họp HĐTV/ĐHĐCĐ công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
– Quyết định của Chủ sở hữu, HĐTV/ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  1. Công ty Minh Anh đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư./.