info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Để phát triển kinh doanh ở những thị trường tiềm năng, các doanh nghiệp thường mở văn phòng đại diện, Việt Nam là một trong các thị trường tiềm năng, tuy nhiên, hiện nay các thương nhân nước ngoài lại gặp khó khăn trong  quá trình xin cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện, để giúp thương nhân tháo gỡ khó khăn, Tư vấn Minh Anh xin tư vấn cho thương nhân trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòngđại diện cho thương nhân nước ngoài vào Việt Nam.
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài
1. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài, gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.( đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực).
– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.(đối với trường hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực).
– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.
2. Trình tự thực hiện.
– Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
–  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
3. Thời hạn giải quyết: 07 Ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.