info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cá nhân

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về vấn đề cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cá nhân Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật An toàn thực phẩm 2010 và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);
 • Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 1. Thời gian giải quyết:
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân.
 • Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.
 1. Yêu cầu chung:
 • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành
 • Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.
 • Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.
 1. Cơ quan tiến hành giải quyết: Cục An toàn thực phẩm.