info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Kiểm tra chất lượng hàng hóa hàng nhập khẩu

Công ty Luật Minh Anh là một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn luật hàng đầu như Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư,…..

Với mục tiêu đảm bảo tối đa cho quyền lợi của Khách hàng, về vấn đề thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa hàng nhập khẩu Công ty chúng tôi căn cứ theo Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN xin tư vấn tới Khách hàng thủ tục cụ thể như sau:

 1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa hàng nhập khẩu:
 • Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (04 bản, theo Mẫu 1. ĐKKT – phần Phụ lục kèm theo Thông tư 27/2012/TT-BKHCN)
 • Bản photo copy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa (nếu có) kèm theo (Packing list).
 • Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính.
 • Các tài liệu khác có liên quan; Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)
 1. Trình tự thực hiện:
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu gồm bản đăng ký kiểm tra chất lượng, bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực, tài liệu kỹ thuật khác liên quan, bản sao hợp đồng mua bán và danh mục hàng hóa kèm theo hợp đồng;
 • Xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu;
 • Tiến hành kiểm tra theo nội dung kiểm tra ;
 • Thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu, xác nhận hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu chất lượng để được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa với cơ quan hải quan;
 • Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra.
 1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng
 2. Cơ quan tiến hành giải quyết: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của tỉnh, thành phố.