info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thế nào là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là hành vi của 01 người không tự kiềm chế được mình trước hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với chính mình hoặc đối với người thân thích của mình nên đã giết chết nạn nhân.
Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh xâm phạm quyền sống của con người.
Mặt khách quan của tội phạm:
Mặt khách quan của tội này cũng thể hiện tương tù như các hành vi trong tội giết người (Điều 123) như đâm, chém, bắn, đấm, đá, bóp cổ, dìm xuống nước, v.v..
Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh là tình trạng người phạm tội đã không thể tự chủ, tự kiềm chế hành vi phạm tội của mình. Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh của người phạm tội phải do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây ra đối với người phạm tội. Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng là hành vi trái pháp luật nói chung (không chỉ riêng trái pháp luật hình sự) và phải ở mức độ nghiêm trọng, xảy ra một cách tức thời. Cũng có trường hợp hành vi trái pháp luật của nạn nhân có tính chất đè nén, áp bức nặng nề, lặp đi lặp lại, sự kích động đó đã âm ỉ, kéo dài, đến thời điểm nào đó hành vi trái pháp luật của nạn nhân lại tiếp diễn làm cho người bị kích động không tự kiềm chế được  thì người phạm tội vẫn được coi là phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Để có thể xác định tinh thần của người phạm tội có bị kích động mạnh hay không cần xem xét một cách khách quan, toàn diện các mặt: thời gian, hoàn cảnh, địa điểm, diễn biến, nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của sự việc; mối quan hệ giữa nạn nhân và người phạm tội, trình độ văn hóa, chính trị, tính tình, cá tính của mỗi bên: mức độ nghiêm trọng của hành vi trái pháp luật của nạn nhân, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân với tình trạng tinh thần bị kích động của người phạm tội.
Dấu hiệu hậu quả của tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là gây hậu quả chết người. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hoàn thành khi hậu quả chết người xảy ra.