info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Quy định về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Đây là tội phạm đã có sửa đổi bổ sung so với Điều 94 Bộ luật hình sự năm 1999. Theo đó, tên gọi điều luật đã được sửa đổi thành “Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”, về cơ cấu của điều luật được tách thành hai khoản quy định về hai loại hành vi khách nhau là hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Ngoài ra trong mô tả của điều luật còn cụ thể hóa thế nào là con mới đẻ khi quy định “con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi”. Việc quy định cụ thể như vậy tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc hiểu và áp dụng quy định của tội này.
Khách thể của tội phạm:
Tội phạm xâm phạm trực tiếp quyền sống của con người. Ngoài ra còn xâm phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và xâm phạm quyền trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam đã tham gia.
Mặt khách quan của tội phạm:
Mặt khách quan của tội phạm giết con mới đẻ thể hiện ở hành vi của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà tước đoạt tính mạng đứa con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi.
Ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu, như sợ dư luận chê bai về việc mang thai và đẻ con ngoài giá thú… Trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt chi phối là trong hoàn cảnh khách quan, như đứa trẻ sinh ra có khuyết tật, dị dạng…
Hành vi giết con mới đẻ có thể được thực hiện dưới hình thức hành động, như bóp cổ, bịt mũi… hoặc không hành động như không cho đứa trẻ ăn uống mặc dù có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ này…
Hành vi khách quan của tội vứt bỏ con mới đẻ là hành vi của người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.
Vứt bỏ con mới đẻ là mang con mới đẻ đi bỏ không có ý thức lấy lại. Ví dụ: vứt bỏ con trên đường, ngoài ruộng…
Hậu quả của tội phạm: đứa trẻ bị giết hoặc vứt bỏ chết là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội  phạm. Để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này cần xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của người mẹ và hậu quả đứa trẻ chết. Nếu người mẹ vứt bỏ đứa trẻ nhưng được người khác phát hiện kịp thời nên đứa trẻ không chết thì người mẹ không phạm tội này.
Chủ thể của tội phạm:
Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự và phải là phụ nữ đã sinh ra đứa trẻ. Những người đồng phạm có thể là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên.
Mặt chủ quan của tội phạm:
Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp (như vứt bỏ đứa trẻ để mặc cho hậu quảxảy ra).
Hình phạt:
Điều luật quy định 02  khung hình phạt:
– Khung 1: quy định hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm cho trường hợp giết con mới đẻ.
– Khung 2: quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm howjc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với trường hợp vứt bỏ con mới đẻ.
Chú ý: Người quan hệ bất chính với người phụ nữ có thai và sinh con, sau đó đã ép buộc người phụ nữ giết con mình mới đẻ hoặc 01 người vì một lý do nào đó mà ép buộc người mẹ giết con mình mới đẻ thì đồng phạm về tội giết con mới đẻ. Nếu người nào ép buộc người mẹ giết con mình mới đẻ nhưng người mẹ này không chịu thực hiện, nên người đó đã có hành vi tự mình giết đứa trẻ thì phạm tội giết người (Điều 123).