info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thế nào là giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân

download
Giết người là hành vi xâm phạm tính mạng con người. Thể hiện ở việc tước đoạt trái phép tính mạng của người khác bằng các hành vi đâm, chém, bắt, dìm nước, thắt cổ….
Hành vi giết người có thể vì nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. Hiện nay trước tình hình kinh tế, chính trị nhiều phức tạp, trong đó tình trạng buôn bán nội tạng trái phép diễn ra ngày càng nhiều. Chính vì vậy phát sinh một số tội phạm mới là giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân để đem bán lấy tiền. Do đó, BLHS đã quy định về trường hợp giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.
Giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân (như tim, gan, thận, v.v..) là trường hợp giết người nhằm lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân với bất kỳ mục đích nào (như nghiên cứu khoa học hay lấy một bộ phận của cơ thể cho người khác nhằm cứu sống 01 người khác, v.v).
Chú ý: Bộ luật hình sự 2015 đã quy định thêm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người – Điều 154 nên cần phân  biệt rõ hai trường hợp áp dụng tình tiết tăng nặng, giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân và tội danh quy định tại Điều 154 Bộ luật hình sự. Theo đó, giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân là trường hợp mục đích tước đoạt tính mạng của người khác để nhằm lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân bị giết như: tim, gan, thận… còn tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người là các hành vi dùng tiền hoặc các lợi ích vật chất để trao đổi, mua bán mô, bộ phận cơ thể người như một loại hàng hóa, hoặc có hành vi chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người mà không có mục đích tước đoạt tính mạng để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.