info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Mua phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam

” Dịch vụ mua phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam ” Mua phần vốn góp trong công ty Việt Nam là hình thức đầu tư được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau mà khi thực hiện hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài có thể gặp phải những rủi ro pháp lý. Để hạn chế điều này, đa số nhà đầu tư đều tìm đến dịch vụ mua phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam.

Mua phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam

Một số quy định về hình thức đầu tư mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam

Thứ nhất, công ty Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. Theo đó, công ty Viêt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện mua phần vốn góp bao gồm: Công ty 100% vốn chủ sở hữu là người Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Thứ hai, mua phần vốn góp là hình thức mua lại quyền chủ sở hữu phần giá trị tài sản nhất định của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty.

Thứ ba, về hình thức nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp trong công ty Việt Nam gồm: mua cổ phần của công ty (hoặc của cổ đông) của công ty cổ phần; mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh; và một số hình thức khác,…

Thứ tư, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện mua phần vốn góp trong công ty Việt Nam gồm hai điều kiện như sau: Một là, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hai là, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng về tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tròn công ty Việt Nam trong một số trường hợp luật định.

Dịch vụ mua phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam là như thế nào?

Dịch vụ mua phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam trọn gói do Luật Minh Anh thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc nhằm thực hiện việc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư theo hình thức mua phần vốn góp trong công ty Việt Nam.

Dịch vụ này được công ty Luật Minh Anh thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Thứ nhất, tư vấn các vấn đề mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam hợp lệ, để nhằm mục đích tối ưu hóa lợi ích của nhà đầu tư, như: tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành, về điều kiện cần đáp ứng trong từng trường hợp của nhà đầu tư, về ưu – nhược điểm của các hình thức mua phần vốn góp mà nhà đầu tư muốn thực hiện, về thủ tục và chi phí thực hiện, về vấn lựa chọn hình thức mua phần góp vốn phù hợp với quy mô, dự định của nhà đầu tư,…

Thứ hai, thực hiện ngay thủ tục mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam. Bao gồm:

  • Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, đầy đủ.
  • Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký mua phần vốn góp vào công ty Việt Nam.
  • Theo dõi, xử lý và nhận thông báo bằng văn bản chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp vào công ty Việt Nam.

Thứ ba, sau khi nhận được văn bản trên, tùy vào từng trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư theo hình thức nào mà Luật Minh Anh sẽ tư vấn các thủ tục tiếp theo nhà đầu tư phải thực hiện. Đó là thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, hướng dẫn các vấn đề hậu phát sinh nếu nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu.

⇒ Chúng tôi, Luật sư tư vấn đầu tư đang làm việc tại Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ ”  Mua phần vốn góp cho Nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam  ” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất.