info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội

” Thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội ” Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những thủ tục quan trọng đối với nhà đầu tư và công cuộc quản lý của nhà nước. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là định hướng đi cho các nhà đầu tư đồng thời thể hiện ý chí của nhà nước trong việc giám sát dự án đầu tư ngay từ đầu. Tuy nhiên, trên thực tiễn, dự án đầu tư do có nhiều sự tác động dẫn đến nhiều thay đổi, nên pháp luật đã quy định nhà đầu tư có quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có nhu cầu thay đổi. Như vậy, nếu nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội

Thứ nhất, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung như: thông tin nhà đầu tư, tên dự án, địa điểm, diện tích, mục tiêu và quy mô,… của dự án thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là làm thay đổi văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thủ tục thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội là thứ tự các bước nhất định mà theo đó nhà đầu tư phải tuân theo nhằm thay đổi mục tiêu và quy mô dự án đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và được Nhà nước ghi nhận thông qua Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ hai, hồ sơ thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội

Hồ sơ thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại HN gồm:

– 01 văn bản đề nghị điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– 01 báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– 01 quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Các tài liệu và văn bản giải trình liên quan đến việc điều chỉnh nội dung về mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư;

– 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

– Bản sao một trong các tài liệu sau:

Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Ngoài ra, khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án sản xuất tại Hà Nội, nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yêu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án. Ngoài những giấy tờ trên, tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cũng cấp những văn bản khác.

Thứ ba, thẩm quyền quyết định thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh việc thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội là:

Một là, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh mục tiêu và quy mô đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn Hà Nội.

Hai là, sở Kế hoạch và Đầu tư: nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh mục tiêu và quy mô đối với dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Thứ tư, thủ tục thưc hiện thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội

Để thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội, nhà đầu tư cần thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

  • 01 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
  • 04 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • 08 bộ hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 2: Nộp hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền nêu trên.

Bước 3: Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, nếu có yêu cầu bổ sung sửa đổi thì thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ; nếu không thì nhận quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về mục tiêu và quy mô cho dự án.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục liên quan sau khi nhận kết quả thay đổi mục tiêu và quy mô cho dự án.

⇒ Chúng tôi, Luật sư đang làm việc tại Luật Minh Anh rất vinh dự được là đơn vị đại diện tư vấn và hỗ trợ những ” Điều chỉnh mục tiêu và quy mô cho dự án sản xuất tại Hà Nội ” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi nhất.