info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu, yếu tố quan tọng nhất là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ sẽ giúp cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu. Tư vấn Minh Anh xin tư vấn về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhằm giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính.
nkgiongrau
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi.
1. Hồ sơ đăng ký thương nhân.
Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O, ký C/O và mẫu con dấu của thương nhân (Thông tư 06/2011/TT-BCT);
–  Bản sao có dấu sao y bản chính của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương  nhân;
– Bản sao có dấu sao y bản chính của giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có);
–  Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) ra hàng hoá đề nghị cấp C/O (Phụ lục 2 Thông tư 06/2011/TT-BCT)
2.Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.
– Mẫu chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi tương ứng được kê khai hoàn chỉnh.
– Bản sao ( có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp) tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan.
– Bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) hóa đơn thương mại;
– Bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn. Trường hợp cấp C/O giáp lưng cho cả lô hàng hoặc một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, chứng từ này có thể không bắt buộc phải nộp nếu trên thực tế thương nhân không có;
– Bản tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); hoặc bản kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể).
Ngoài ra, tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi có thể yêu cầu nộp thêm các giấy tờ sau:
– Quy trình sản xuất ra hàng hóa (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
– Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất).( có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
– Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu mua trong nước trong quá trình sản xuất).(có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
– Giấy phép xuất khẩu (nếu có).(có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân
– Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan có xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất của cơ quan Hải quan và phiếu xuất kho (01 (một) bản sao đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)
–  Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu ở nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam (01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) hoặc
– Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu (01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
– Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.
– Số lượng hồ sơ: 01 Bộ