info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Hà Nội

Trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG muốn đưa vào hoạt động phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trạm cấp, hiện nay, nhiều thương nhân vẫn gặp khó khăn trong hoạt động xin cấp giấy phép đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng- Tư vấn Minh Anh xin tư vấn về Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tai Hà Nội để giúp đỡ thương nhân trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.
tải xuống
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG gồm:
– Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG/LNG/CNG theo Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT.
– Tài liệu chứng minh trạm cấp LPG/LNG/CNG phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị đo lường hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.
– Tài liệu chứng minh đáp ứng Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
– Đối với trạm cấp LPG phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.
Trường hợp thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.
– Số lượng hồ sơ: 01 Bộ.