info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn và điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Để tiến hành hoạt động kinh doanh xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam, việc xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn là điều kiện bắt buộc, Vậy hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn bao gồm những gì? Và điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính như thế nào?
tải xuống (1)
Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn gồm:
– Đơn đăng ký nhập khẩu tự động : 02 bản chính ( theo mẫu quy định tại phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 31/3/2011);
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư : 01 bản sao( có xác nhận và đóng dấu y sao bản chính của thương nhân);
– Hợp đồn nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng : 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
– Hóa đơn thương mại : 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
– Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng : 01 bản sao ( có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn được gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương ,54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
         Điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
– Hàng hóa là xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên, thuộc nhóm 8711 mã số hàng hóa trong Biểu Thuế Xuất Nhập khẩu  (quy định tại thông tư Số:  06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007).
– Không áp dụng với hàng hóa là xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng ( quy định tại thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007).