info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Công ty Minh Anh là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ xin giấy phép uy tín nhất, Chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học


1. Điều kiện Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học
–  Quý khách sẽ được cấp hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:
–  Cơ sở được thành lập đúng theo quy định của pháp luật;
–  Phải đáp ứng yêu cầu về trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị cho hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học.
–  Có tiền kỹ quý tối thiểu là 500.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại, có đủ nguồn lực tài chính để giải quyết khi có rủi ro.
–  Đội ngũ quản lý và nhân viên phải có trình độ đại học trở lên, thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do cơ quan có thẩm quyền cấp.
–  Tổ chức được bắt đầu hoạt động khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn du học.
–  Sở GD và ĐT có trách nhiệm gửi danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn du học cho Bộ GD& ĐT để công khai trên trang tin điện tử của Bộ.
–  Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học.
– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
–  Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
–  Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
–  Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
– Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
–  Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.
3. Dịch vụ tư vấn xin giấy phép tư vấn du học của Công ty Minh Anh cho quý khách hàng.
–  Tư vấn cho quý khách nắm rõ việc tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học được điều chỉnh bởi các cơ sở pháp lý nào?
–  Tư vấn về những quy định chung về phạm vi, đối tượng áp dụng cho việc du học và cần tư vấn du học.
–  Tư vấn về những thuật ngữ cần được nắm rõ và hiểu về hoạt động tư vấn du học.

Nội dung trên đây là những trao đổi sơ bộ của chúng tôi, nếu có yêu cầu thêm về vấn đề du học và giấy phép du học hay bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 024 6328 3468 để nhận được dịch vụ tận tậm nhất hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn