info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam- Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký bảo hộ logo công ty, tư vấn bảo hộ thương hiệu nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ để xác lập quyền đối với thương hiệu và nhận được sự bảo hộ của pháp luật, được độc quyền sở hữu và sử dụng logo, thương hiệu, nhãn hiệu cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam, tư vấn miễn phí, hồ sơ chuẩn xác

Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo công ty:

Được độc quyền sở hữu và sử dụng khai thác tính thương mại của logo, thương hiệu, nhãn hiệu khi được pháp luật bảo hộ;

Được pháp luật bảo vệ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, logo, thương hiệu.

Được cơ quan pháp luật xử lý các hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu, thương hiệu, logo.

Được bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra đảm bảo lợi ích đối với chủ sở hữu logo, nhãn hiệu.

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam của Luật Minh Anh:

Tiết kiệm thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thủ tục pháp lý và soạn hồ sơ đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu;

Giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất về khả năng phân biệt và khả năng đăng ký của nhãn hiệu;

Giúp bạn tra cứu sơ bộ, đối chứng nhãn hiệu để biết được việc nhãn hiệu đó có phù hợp với việc đăng ký hay không;

Đại diện khách hàng thực hiện toàn bộ các công việc như in mẫu nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, soạn hồ sơ đăng ký bảo hộ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan cấp phép chặt chẽ nhất;

Trả lời kết quả thẩm định hồ sơ nếu cơ quan cấp phép có công văn từ chối;