info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt nam

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt nam- Đăng ký thương hiệu danh cho doanh nghiệp là tên gộp chung của nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và xuất xứ hàng hóa. Việc đăng ký thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền lợi và bảo vệ các quyền chính đáng cho chủ sở hữu đối với thương hiệu, ngăn chạn hành vi xâm phạm tới thương hiệu, logo.

Với đội ngũ luật sư giỏi hiểu biết sâu sắc luật sở hữu trí tuệ cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tài sản trí tuệ cho nhiều doanh nghiệp, Luật Minh Anh luôn tự hào đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt nam sẽ tư vấn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu miễn phí các vấn đề pháp lý, thiết lập hồ sơ chuẩn xác, đại diện thực hiện thủ tục nhanh chóng.

Luật Minh Anh cung cấp Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt nam, tư vấn miễn phí

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền logo:

1. Đăng ký thương hiệu độc quyền logo, nhãn hiệu ở đâu?

Công việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo tại Việt nam do cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

2. Đăng ký thương hiệu độc quyền logo, nhãn hiệu cần các tài liệu gì?

Mẫu nhãn hiệu;

Thông tin sản phẩm, dịch vụ để gắn logo, nhãn hiệu lên đó;

Đơn đăng ký nhãn hiệu, logo;

Giấy ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, công ty luật thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ logo thương hiệu, nhãn hiệu;

3. Thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền logo, nhãn hiệu là bao lâu?

Thời gian trung bình của nhãn hiệu, logo, thương hiệu là 12 tháng. Tuy nhiên thời gian cũng có thể kéo dài đến 18 tháng do mức độ phức tạp của nhãn hiệu.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt nam của Luật Minh Anh:

Tư vấn pháp lý liên quan tới hoạt động đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu, logo;

Tra cứu sơ bộ, tra cứu đối chứng nhãn hiệu trước khi đăng ký nhàm tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng để thẩm định xem nhãn hiệu này có trùng hay nhầm lẫn với nhãn hiệu, logo của công ty khác đã đăng ký trước đó;

Tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ logo thương hiệu;

Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, logo tại cơ quan cấp phép;

Theo dõi quá trình thẩm định nhãn hiệu, logo của cơ quan cấp phép;

Nhận kết quả khi cơ quan cấp phép cấp văn bằng nhãn hiệu đã được bảo hộ;