info@luatminhanh.vn

Luật Minh Anh

Minh Anh Law Firm

Đăng ký bản quyền logo Công ty tại Việt Nam

Đăng ký bản quyền logo Công ty tại Việt Nam– Logo là dấu hiệu, biểu tượng nhận biết thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp. Logo còn là nhãn hiệu gắn vào hàng hóa, dịch vụ để phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của công ty khác. Vì vậy, việc đăng ký bản quyền logo Công ty tại Việt Nam là một là một công việc quan trọng cần làm ngay đối với doanh nghiệp để tránh nhái giả và tranh chấp thương hiệu xảy ra.

Đăng ký bản quyền logo Công ty tại Việt Nam, tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ

Vậy để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền, logo thương hiệu, doanh nghiệp cần tìm hiểu những vấn đề pháp lý nào?

  • Phân nhóm nhãn hiệu theo bảng phân loại Nice của quốc tế bao gồm các lĩnh vực, ngành nghề, dịch vụ, sản phẩm;
  • Tra cứu nhãn hiệu để thẩm định khả năng đăng ký bảo hộ;
  • Mô tả nhãn hiệu chi tiết chuẩn xác;
  • In mẫu nhãn hiệu sao cho sắc nét rõ ràng;

Tuy nhiên sẽ mất nhiều thời gian, công sức để doanh nghiệp tìm hiểu về những vấn đề pháp lý nêu trên. Với dịch vụ đăng ký bản quyền logo tại Việt Nam uy tín của Luật Minh Anh sẽ tư vấn đăng ký nhãn hiệu, logo công ty, thương hiệu miễn phí các vấn đề pháp lý, soạn thảo hồ sơ chuẩn xác, đại diện thực hiện thủ tục nhanh chóng.

Luật Minh Anh theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký bản quyền logo công ty tại Việt Nam của cơ quan cấp phép bao gồm các nội dung sau:

  • Xác lập quyền ưu tiên đăng ký bản quyền logo công ty tại cơ quan cấp phép là Cục sở hữu trí tuệ;
  • Theo dõi quá trình thẩm định hình thức tại Cục sở hữu trí tuệ;
  • Theo dõi quá trình Công bố đơn hợp lệ tại Cục sở hữu trí tuệ;
  • Theo dõi quá trình thẩm định nội dung tại Cục sở hữu trí tuệ;